O školi

Povijest škole


stjepan-radic_0_0_468X10000Do 1994. godine na prostorima Usore nije bilo srednje škole, izuzev škola u Doboju, Tešnju i Tesliću, koje su učenici s ovih prostora pohađali do početka rata 1992.godine. Tijekom ratnih 1992. i 1993. godine naši su učenici pohađali nastavu u mješovitoj školi na punktovima Jelah i Tešanjka, gdje su nastavu izvodili i profesori hrvatske nacionalnosti.

Obzirom na interes roditelja i cjelokupnog pučanstva Usore poduzete su aktivnosti u svezi utemeljenja srednje škole, koje bi radile po hrvatskom programu. Tako je na sjednici HVO-a odlučeno da se imenuje ravnatelj mješovite srednje škole sa sjedištem u Sivši. Rješenjem broj 01-33/94 od 02.02.1994.godine za ravnatelja je imenovam prof. Ivica Gavran, dopredsjednik HVO-a, a rješenje je donio predsjednik HVO-a, gospodin Franjo Čalić.
Sukladno tome ravnatelj je imao obvezu da preko mjesnih povjerenika i Ureda obrane Usora prikupi podatke o učenicima koji bi pohađali srednju školu, da pripremi nastavne planove i programe te da odredi tim ljudi koji bi izvodili nastavu i izvršili pripreme za organiziranje nastave.
Prema prvim podacima bilo je 67 učenika koji bi pohađali prvi, drugi ili treći razred, obzirom da je došlo do prekida u školovanju zbog ratnih djelovanja, a i veliki broj djece se nalazio u izbjeglištvu diljem Hrvatske i drugih zemalja. Nakon prikupljanja podataka pripremljeni su nastavni planovi i programi za: Opću gimnaziju, te strojarsku, tekstilnu i drvnoprerađivačku struku.
U svezi s tim dogovoreno je izvođenje praktične nastave u privatnim radionicama Franje Kesedžića iz Alibegovaca i Marijana Katića iz Omanjske te pripremljene radionice pri školi: tekstilna i jedan dio za strojarsku struku.
Mješovita srednja škola Stjepana Radića ima sjedište u Žabljaku općina Usora.image
Kao Srednja škola Stjepana Radića utemeljena je Odlukom OV općine Usora broj:01-448/94 od 09.11.1994. godine, koje su osnivačka prava prenijela na Skupštinu ZE-DO županije 2004. godine. Kao mješovita škola u svom sastavu ima gimnaziju, tehničke i srodne i strukovne škole.
Djelatnost škole je srednje obrazovanje učenika i vrši se prema nastavnim planovima i programima za gimnaziju, tehničke i srodne škole i srednje stručne škole i to za stručno zvanje ekonomist te zanimanja automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, elektromehaničar i elektroničar-mehaničar, koje je odobrio Zavod za školstvo Mostar, Odlukom broj: 06-159/96 od 12.08.1996.god. s tim da se u odjelima gimnazije (I-IV razreda) radi po zajedničkim osnovama. Škola se od 01.01.2001. godine financira iz županijskog proračuna tako da je proces integriranja u cijelosti izvršen i tijekom 2003.godine je prešla na trezorski način poslovanja. Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku a pohađaju je većinom učenici hrvatske nacionalnosti s područja općina Usora i Tešanj.