Nastava

KALENDAR RADA

za školsku godinu 2015./2016.godinu

 

Nastava počinje 07. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine, a nadoknada sati od 13.06. 2016. godine. Za učenike završnih razreda srednjih škola nastavna godina završava 06.05.2016. godine a nadoknada sati od 09.05.2016. Nastava se organizira i izvodi u 35 petodnevnih nastavnih tjedana i 175 nastavnih dana.

Za završne razrede srednjih škola nastava se organizira i izvodi u 30 petodnevna nastavna tjedna i 150 nastavnih dana ili u 32 šestodnevna nastavna tjedna i 192 nastavna dana, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Tijekom školske godine nastava se neće izvoditi sljedećim danima:

05.10.2015.godine –Svjetski dan nastavnika

02.11.2015.godine –Blagdan Svih svetih

25.11.2016.godine — Dan državnosti

21.12.2015. – 10.01.2016.godine –Zimski odmor

01.03.2016.godine — Dan nezavisnosti BiH

24.03.-29.03.2016. godine — Uskršnji blagdani

02. i 03.05,2016. godine– Međunarodni praznik rada-

11.06.2016.godine –Dan škole

13.06.2016.godine –Ljetni raspust