Školska 2014/2015 godina

Posted by on Septembar 6, 2015 in Objave | 0 comments

Školska 2014/2015 godina

U školskoj 2014/2015.godini nastava za završne razrede je sukladno radnom kalendaru završena 15.05.2015. godine a za ostale odjele planirano je da se nastava završi 12.06.2015. godine. Ove školske godine školovanje će završiti 5 odjela i to: 1 odjel Gimnazije (25 uĉenika), 1 odjel Ekonomske škole stručno zvanje ekonomist (29 uĉenika), 1 odjel Elektrotehničke škole struĉno zvanje elektrotehniĉar (24 uĉenika), 1 odjel Elektrotehniĉke struĉne škole zanimanje autoelektriĉar (23 uĉenika) i 1 odjel Trgovinske struĉne škole zanimanje prodavaĉ (22 uĉenika).

Prolaznost za završne razrede je 100,00% . Od ukupno 123 uĉenika odliĉnim prolazi 33 uĉenika, vrlo dobrim 43, dobrim 45 uĉenika i 2 uĉenika prolazi dovoljnim uspjehom. Prosjeĉna ocjena za završne razrede na razini škole je 3,87 Polaganja mature u Gimnaziji osloboĊeni su: Marko Brković, Ivona Ĉupić, Helena Dadić, Zorana Gavran, Marsel Ivkić, Mateo Jelić, Mato Joskić, Marina Katić, Irena Kontić, Dino Martić, Ivana Petrović, Kristijan Topalović i Renata Topalović. U Ekonomskoj školi polaganja mature osloboĊeni su: Ivan Blaţević, Nikolina Gavrić, Ivana Martinović i Ivan Šimunović. U Elektrotehniĉkoj školi polaganja mature osloboĊeni su: Ivan Bejić, Mario Dadić, Ilija Dominović i Mijo Petrović. U strukovnim školama polaganja završnog ispita osloboĊeni su kod autoelektriĉara: Petar Milić a kod prodavaĉa: Aldin Hasanić, Dţenisa Krkalić i Emina Hadţan.

Posebna diploma za postignut odliĉan uspjeh iz svih nastavnih predmeta tijekom ĉetverogodišnjeg školovanja bit će dodijeljena uĉenici Gimnazije Zorani Gavran. Uĉenik generacije je Mato Joskić iz IVa Gimnazije.
Svim maturantima ţelimo dobar uspjeh na maturi i završnim ispitima a ostalim uĉenicima ţelimo uspješan završetak školske godine.